Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider

گروه مهندسی و بازرگانی بهنگام

گروه مهندسی و بازرگانی بهنگام در سال 1380 تاسیس شد. بنیانگذاران این مجموعه که همگی از فارغ التحصیلان رشته عمران هستند از ابتدا بر 3 هدف عمده متمرکز بودند.

همانطور که از اسم مجموعه پیداست این این سه هدف عبارتند از: کار گروهی، متناسب با اصول مهندسی، به همراه بازرگانی و در نهایت با عنوان بهنگام یعنی به روز و متناسب با زمان.

در عرض چند سال گذشته این مجموعه توانسته است با مدد الهی و حسن اعتماد مشتریان 3 پنل تخصصی مجزا از هم را ایجاد نماید و طبق اهداف تعیین شده پیش برد.

  • 1

برگزیده پروژه ها

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random